• Tìm chúng tôi trên

Dẫn tinh viên Eahleo

23/05/2017 15:49:27 GMT+7

 

Danh sách dẫn tinh viên huyện Ea Hleo

ggggggggggggggggggggggggggggggggggg

  Họ và tên: Nguyễn Văn Tri

  Quê quán: Phú Yên

  Năm Sinh: 26/4/1960

  Địa chỉ: Thôn 7, xã Ea Rah

  Điện thoại: 0905.417.856

 

  Họ và tên: Nguyễn Minh

  Quê quán: Quảng Trị

  Năm Sinh: 31/12/1962

  Địa chỉ: Tổ dân phố 3, TT. Ea Đrăng

  Điện thoại: 0905.436.519

  Họ và tên: Nguyễn Quang Triệu

  Quê quán: Phú Yên

  Năm Sinh: 18/6/1986

  Địa chỉ: Thôn 7, xã Ea Rah

  Điện thoại: 0935.286.001

  Họ và tên: Bùi Văn Hiển

  Quê quán: Hà Nam

  Năm Sinh: 21/6/1980

  Địa chỉ: Tổ dân phố 11, TT. Ea Đrăng

  Điện thoại: 0905.658.510

  Họ và tên: Nguyễn Văn Thực

  Quê quán: Phú Yên

  Năm Sinh: 14/2/1993

  Địa chỉ: Thôn 7, xã Ea Rah

  Điện thoại: 0905.658.510

 

Các tin khác

    TIN NỔI BẬT