• Tìm chúng tôi trên

Dẫn tinh viên Buôn Đôn

24/05/2018 15:32:38 GMT+7

Danh sách dẫn tinh viên huyện Buôn Đôn

 

  Họ và tên: Nguyễn Thành Hơn

  Quê quán: Bình Định

  Năm Sinh: 20/10/1983

  Địa chỉ: Thôn Ea Mdhar 2, xã Ea Nuôl

  Điện thoại: 0972.388.250

 

  Họ và tên: Lưu Thế Long

  Quê quán: Nam Định

  Năm Sinh: 27/5/1988

  Địa chỉ: Thôn Hòa Nam 2, xã Ea Nuôl

  Điện thoại: 0932.464.214

  Họ và tên: Trần Thiết Thạch

  Quê quán: Bình Định

  Năm Sinh: 10/1/1982

  Địa chỉ: Thôn 3, xã Ea Wer

  Điện thoại: 0932.622.444


 

 

Các tin khác

    TIN NỔI BẬT