• Tìm chúng tôi trên

Đổi mới công tác đào tạo huấn luyện nhằm nâng cao năng lực hệ thống khuyến nông

06/02/2017 09:54:55 GMT+7

Nhiệm vụ công tác đào tạo khuyến nông 2016 được xác định là tăng cường năng lực hệ thống khuyến nông về nghiệp vụ, phương pháp khuyến nông phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện nhiệm vụ này, năm 2016, công tác đào tạo huấn luyện đã đồng bộ áp dụng một số biện pháp đổi mới nhằm nâng cao năng lực hệ thống khuyến nông.

Đổi mới công tác đào tạo huấn luyện nhằm nâng cao năng lực hệ thống khuyến nông

 

Nhiệm vụ công tác đào tạo khuyến nông 2016 được xác định là tăng cường năng lực hệ thống khuyến nông về nghiệp vụ, phương pháp khuyến nông phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện nhiệm vụ này, năm 2016, công tác đào tạo huấn luyện đã đồng bộ áp dụng một số biện pháp đổi mới nhằm nâng cao năng lực hệ thống khuyến nông.

 

Một là đào tạo giảng viên quốc gia

Đào tạo cán bộ khuyến nông nguồn (giảng viên cấp quốc gia) có đủ năng lực về nghiệp vụ khuyến nông và kỹ thuật chuyên ngành, mỗi tỉnh tối thiểu từ 2 - 3 giảng viên nòng cốt. Đội ngũ giảng viên này sẽ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo mới và sẽ là lực lượng chính đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cấp tỉnh và cấp huyện tại các địa phương. Năm 2016, Trung tâm đã đào tạo 300 lượt cán bộ khuyến nông quốc gia, số cán bộ này đã có khả năng đào tạo lại cho hệ thống cán bộ khuyến nông địa phương.

Hai là đào tạo giảng viên TOT cấp tỉnh

Các lớp tập huấn này do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông các tỉnh thực hiện, tập trung vào đào tạo nghiệp vụ khuyến nông, kỹ năng khuyến nông và tiến bộ kỹ thuật phục vụ tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới. Nội dung kỹ thuật từng chuyên ngành bám sát nội dung tái cơ cấu cho từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp. Học viên tại các lớp tập huấn này là cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện và cơ sở để đào tạo lại nông dân. Năm 2016, đã đào tạo được 9000 lượt học viên trên toàn quốc, bình quân mỗi tỉnh đào tạo 5 lớp cho 150 lượt học viên.

Ba là đa dạng hóa nội dung đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế sản xuất, các nội dung đào tạo bao gồm:

Các nội dung tập huấn về kỹ thuật thuộc tất cả các lĩnh vực nhưng ưu tiên các cây, con chủ lực, bám sát vào định hướng tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp để phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với thị trường trên cơ sở phát huy lợi thế các vùng, miền. Sản xuất theo hướng GAHP, VietGAP, sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu.

Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp khuyến nông để cán bộ kỹ thuật trở thành giảng viên khuyến nông. Đào tạo phương pháp quản lý, cách triển khai và xây dựng dự án khuyến nông, phương pháp sử dụng công nghệ thông tin cho nhóm đối tượng sản xuất hàng hóa.

Đào tạo chuyển giao tiến bộ nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao kỹ thuật an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn sản xuất VietGAP, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa cho những nhóm ngành hàng lợi thế phục vụ xuất khẩu. Phổ biến chính sách nông nghiệp trọng tâm của ngành; Tăng cường nhận thức về biến đổi khí hậu. Tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho cán bộ khuyến nông. Đào tạo về phương pháp tập huấn, viết tin bài, kỹ năng tổ chức các sự kiện khuyến nông. Bồi dưỡng kiến thức về kinh tế xã hội cho cán bộ khuyến nông…

Bốn là đổi mới xây dựng học liệu khuyến nông

Mỗi bộ học liệu cho 1 chủ đề kỹ thuật bao gồm tài liệu đào tạo TOT dùng cho giảng viên, tài liệu đào tạo nông dân TOF dùng cho học viên để sử dụng sau khi kết thúc khóa tập huấn, tranh kỹ thuật poster để sử dụng lâu dài.  Khi tài liệu phê duyệt và in ban hành sẽ phát cho Trung tâm khuyến nông các tỉnh và là tài liệu tập huấn chính thống dùng trong hệ thống khuyến nông cả nước.

Năm 2016, đã xây dựng được tài liệu đào tạo về nghiệp vụ phương pháp khuyến nông, tài liệu sản xuất lúa bền vững, tài liệu về bệnh cây tiêu, tài liệu về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho bò..

 

Tập huấn hiện trường kỹ thuật chăm sóc cây ca cao tại tỉnh Tiền Giang

 

Năm là đổi mới nội dung và phương pháp khảo sát học tập

Tổ chức cho cán bộ khuyến nông tham quan chéo trong nội vùng sinh thái là chính, kết hợp hội thảo đầu bờ nhân rộng mô hình. Năm 2016, đã tổ chức 6 chuyến tham quan chéo học tập mô hình điển hình về sản xuất cà phê, tiêu, lúa, các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn.

Sáu là đổi mới về phương pháp tập huấn khuyến nông.

Đào tạo tập huấn trong khuyến nông được sử dụng nhiều phương pháp, gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường giảng thực hành trên đồng ruộng, mỗi lớp học khuyến nông ít nhất có từ 1-2 ngày thực hành trên đồng ruộng, gắn với mô hình. Kết hợp giữa nghe và nhìn. Học viên có tài liệu đọc, nghiên cứu, nghe giảng và thảo luận, xem băng hình và tham quan mô hình, trao đổi đầu bờ. Sử dụng phương pháp đào tạo thông qua truyền thông: Trung tâm sử dụng đĩa hình kỹ thuật, video clip đăng tải trên trang Website khuyennongvn.gov.vn để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới về cây trồng vật nuôi. Đây cũng là nguồn học liệu để khuyến nông các tỉnh sử dụng trong công tác đào tạo với hơn 100 đĩa hình và video kỹ thuật được phổ biến qua mạng khuyến nông.

Áp dụng phương pháp dạy học lấy học viên làm trung tâm, phương pháp FFS lớp học trên hiện trường - kết hợp định hướng và nhu cầu đào tạo để xây dựng chương trình, bài giảng áp dụng phương giảng 2 chiều ngay trên lớp học, 70% số lớp học áp dụng theo phương phương pháp này.

Năm 2016 là năm đào tạo huấn luyện đã áp dụng đồng bộ các biện pháp đổi mới nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo trong năm đó là sau khi đào tạo học viên trở thành giảng viên khuyến nông, có khả năng đào tạo lại cho nông dân, từ đó góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng lực hệ thống khuyến nông để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ nông dân tạo ra sản phẩm cạnh tranh góp phấn thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới.

TS. Nguyễn Viết Khoa

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 

TIN NỔI BẬT

 • ĐÀO TẠO TRUYỀN THÔNG NGUY CƠ LIÊN NGÀNHĐÀO TẠO TRUYỀN THÔNG NGUY CƠ LIÊN NGÀNH

  Vừa qua, tại Thành phố Huế, FAO phối hợp với Cục Thú y tổ chức khóa “Đào tạo truyền thông nguy cơ” cho các cán bộ truyền thông đến từ Cục thú y, Chi cục thú y/Chăn nuôi và thú y thuộc vùng III, vùng V; Chi cục Kiểm lâm và Trung tâm Khuyến nông các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng

 • Phát triển nhân rộng mô hình liên kết sản xuất lúa gạo lứt đen hướng hữu cơ tại Buôn Ma Thuột, tại sao không?Phát triển nhân rộng mô hình liên kết sản xuất lúa gạo lứt đen hướng hữu cơ tại Buôn Ma Thuột, tại sao không?

  Vụ hè thu 2020, trạm Khuyến nông thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục liên kết với Công ty TNHH TMDV thực phẩm sạch BMT cùng nông dân, tổ chức hỗ trợ, đầu tư, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm lúa cho 4 hộ mô hình sản xuất giống lúa gạo lứt đen với diện tích 0,8 ha theo hướng hữu cơ tại xã Hòa Xuân và Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, với năng suất đạt bình quân đạt 6,5 tấn/ha, ước tính thu nhập tăng so với sản xuất lúa từ 15 – 20 triệu/ha. Đây là mô hình sản xuất giống lúa gạo lứt đen Phúc Thọ được nhân rộng sau khi sản xuất thí điểm thành công giống lúa gạo lứt đen tại Buôn Ma Thuột vụ đông xuân 2019-2020.

 • Đắk Lắk: Mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học – thêm lựa chọn để phát triển kinh tế ở các vùng khó khănĐắk Lắk: Mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học – thêm lựa chọn để phát triển kinh tế ở các vùng khó khăn

  Năm 2020, Trung tâm Khuyến nông – giống cây trồng vật nuôi và thủy sản tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Ea Sup và Krông Pắk triển khai mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học có quy mô 1.600 con với 5 hộ tham gia trên địa bàn huyện Ea Sup và Krông Pắk

 • Đắk Lắk: Thả cá bổ sung và phát triển nguồn lợi Thủy sảnĐắk Lắk: Thả cá bổ sung và phát triển nguồn lợi Thủy sản

  Thực hiện Kế hoạch 5241/KH-UBDN ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh, trong 03 năm liên tục từ năm 2018 đến nay Chi Cục Thủy sản tỉnh Đắk Lắk đã duy trì việc thả cá bổ sung nguồn lợi tại các lưu vực sông, hồ chứa trên các địa phương trong tỉnh. Riêng năm 2020, Chi Cục Thủy sản đã thả 50.000 con giống các loại bao gồm: Trắm cỏ, Chép, Mè và Cá Lăng đuôi đỏ. Việc thả cá bổ sung nguồn lợi được diễn ra từ ngày 21/9/2020 đến ngày 30/9/2020 tại các huyện Lăk, Krông Ana, Buôn Đôn, EaKar và EaHleo.

 • Tọa đàm “Phổ biến kiến thức về thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm” Tọa đàm “Phổ biến kiến thức về thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm”

  Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, giúp nâng cao lợi ích của các thành phần tham gia chuỗi giá trị, đặc biệt đối với người nông dân. Tọa đàm “Phổ biến kiến thức về thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn tại tỉnh Đắk Lắk" diễn ra vào ngày 02 tháng 10 năm 2020 tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.

 • Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản thăm và tặng quà trung thu tại buôn kết nghĩaTrung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản thăm và tặng quà trung thu tại buôn kết nghĩa

  Chiều ngày 29/9/2020, đại diện Ban Giám Đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản đã đến thăm và tặng quà cho buôn kết nghĩa với đơn vị là buôn Kmrông B, xã Ea Tu, Thành phố Buôn Ma Thuột nhân dịp Tết Trung thu 2020 sắp đến.