• Tìm chúng tôi trên

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG – GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

21/05/2020 16:29:56 GMT+7

Hoà cùng không khí thi đua sôi nổi của các ngành, các cấp lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỉ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ngày 19 tháng 05 năm 2020, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2015 – 2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 2020 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 2593/KH-SNN ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Sở NN&PTNT Đắk Lắk về tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ XI. Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thành tựu và tác động của phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua (2015- 2020) đồng thời biểu dương khen thưởng các đơn vị tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến. Qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực,  phát động phong trào thi đua tại đơn vị gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, tạo động lực to lớn cho việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản  nhiệm kỳ 2020 – 2022

Hoà cùng không khí thi đua sôi nổi của các ngành, các cấp lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỉ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ngày 19 tháng 05 năm 2020, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tổ chức hội nghị  tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2015 – 2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 2020 - 2025

Giai đoạn 2015 - 2020, ngành Nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn từ các yếu tố khách quan và và yếu tố chủ  quan đó là:  ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; giá cả nông sản xuống thấp  trong thời gian dài, dịch bệnh thường xuyên hoành hành và phức tạp; Nguồn kinh phí  dành cho các hoạt động khuyến nông  - sản xuất giống còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, năm 2019 là năm 02 trung tâm sáp nhập thành một, thay đổi về chức năng nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức nhân sự nên không tránh khỏi về ảnh hưởng tư tưởng, tâm tư nguyện vọng đến đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị. Tuy nhiên,  với tinh thần đoàn kết cùng với sự quyết tâm và  nỗ lực vượt khó, Cấp ủy Chi Bộ Trung tâm Khuyến  nông – Giống Cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực, chủ động, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các doanh nghiệp  để cùng nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao góp phần vào phong trào thi đua yêu nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi cách đây 72 năm.

Quang cảnh Hội nghị thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Phong trào thi đua yêu nước đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đơn vị nhất là người đứng đầu trong cơ quan đến viên chức, đoàn viên về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay, thực sự coi phong trào thi đua yêu nước là đông lực, biện pháp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua có sự tham gia tích cực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, tạo động lực động viên khuyến khích phong trào lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các phong trào thi đua đã được cụ thể hóa và triển khai đúng hướng, mục tiêu và nội dung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của ngành, của đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong phong trào thi đua. Cụ thể như các phong trào:  Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk thi đua thực hiện văn hoá công sở giai đoạn 2019-2025”; Hưởng ứng thực hiện các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xanh, sạch, đẹp”,  “Bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đồng chí Ngô Nhân – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm thay mặt Ban lãnh đạo đơn vị khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, góp phần cổ vũ cho phong  trào thi đua yêu nước sôi nổi trong toàn đơn vị: Tập thể đơn vị đã được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; 27 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở;  Lao động tiên tiến: 04 tập thể; 162 cá nhân;  Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 13 tập thể và 91 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 cá nhân.  Về công tác Đảng, đoàn thể: Chi bộ Trung tâm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền; Giấy khen của BCH Đảng bộ khối CCQ tỉnh Đắk Lắk vì đã có thành tích trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ chí Minh; Bằng khen của tỉnh ủy là đơn vị tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 – 2017); Các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc trong nhiều năm.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, đơn vị cũng  nhận ra được những hạn chế trong việc thực hiện phong trào đó là việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt còn chưa được quan tâm đúng mức, chưa có tác dụng lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành. Nội dung hoạt động của một số phong trào thi đua còn chậm đổi mới, chủ yếu mang tính hình thức. Công tác khen thưởng đã quan tâm đến đối tượng là người lao động trực tiếp nhưng chưa nhiều.

Để kịp thời biểu dương những thành tích tiêu biểu của các cá nhân đã góp phần xây trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của buổi lễ, đơn vị đã biểu dương, khen thưởng đối với các 10 cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và đề nghị 01 gương cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị cấp trên khen thưởng , đồng thời đơn vị đã chọn ra được 03 đại biểu điển hình tiên tiến, xuất sắc tham dự Hội nghị thi đua yêu nước tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diễn ra vào tháng 06 năm 2020.

                                                                                                                                                      Hoàng Liên

 

TIN NỔI BẬT

 • ĐÀO TẠO TRUYỀN THÔNG NGUY CƠ LIÊN NGÀNHĐÀO TẠO TRUYỀN THÔNG NGUY CƠ LIÊN NGÀNH

  Vừa qua, tại Thành phố Huế, FAO phối hợp với Cục Thú y tổ chức khóa “Đào tạo truyền thông nguy cơ” cho các cán bộ truyền thông đến từ Cục thú y, Chi cục thú y/Chăn nuôi và thú y thuộc vùng III, vùng V; Chi cục Kiểm lâm và Trung tâm Khuyến nông các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng

 • Phát triển nhân rộng mô hình liên kết sản xuất lúa gạo lứt đen hướng hữu cơ tại Buôn Ma Thuột, tại sao không?Phát triển nhân rộng mô hình liên kết sản xuất lúa gạo lứt đen hướng hữu cơ tại Buôn Ma Thuột, tại sao không?

  Vụ hè thu 2020, trạm Khuyến nông thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục liên kết với Công ty TNHH TMDV thực phẩm sạch BMT cùng nông dân, tổ chức hỗ trợ, đầu tư, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm lúa cho 4 hộ mô hình sản xuất giống lúa gạo lứt đen với diện tích 0,8 ha theo hướng hữu cơ tại xã Hòa Xuân và Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, với năng suất đạt bình quân đạt 6,5 tấn/ha, ước tính thu nhập tăng so với sản xuất lúa từ 15 – 20 triệu/ha. Đây là mô hình sản xuất giống lúa gạo lứt đen Phúc Thọ được nhân rộng sau khi sản xuất thí điểm thành công giống lúa gạo lứt đen tại Buôn Ma Thuột vụ đông xuân 2019-2020.

 • Đắk Lắk: Mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học – thêm lựa chọn để phát triển kinh tế ở các vùng khó khănĐắk Lắk: Mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học – thêm lựa chọn để phát triển kinh tế ở các vùng khó khăn

  Năm 2020, Trung tâm Khuyến nông – giống cây trồng vật nuôi và thủy sản tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Ea Sup và Krông Pắk triển khai mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học có quy mô 1.600 con với 5 hộ tham gia trên địa bàn huyện Ea Sup và Krông Pắk

 • Đắk Lắk: Thả cá bổ sung và phát triển nguồn lợi Thủy sảnĐắk Lắk: Thả cá bổ sung và phát triển nguồn lợi Thủy sản

  Thực hiện Kế hoạch 5241/KH-UBDN ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh, trong 03 năm liên tục từ năm 2018 đến nay Chi Cục Thủy sản tỉnh Đắk Lắk đã duy trì việc thả cá bổ sung nguồn lợi tại các lưu vực sông, hồ chứa trên các địa phương trong tỉnh. Riêng năm 2020, Chi Cục Thủy sản đã thả 50.000 con giống các loại bao gồm: Trắm cỏ, Chép, Mè và Cá Lăng đuôi đỏ. Việc thả cá bổ sung nguồn lợi được diễn ra từ ngày 21/9/2020 đến ngày 30/9/2020 tại các huyện Lăk, Krông Ana, Buôn Đôn, EaKar và EaHleo.

 • Tọa đàm “Phổ biến kiến thức về thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm” Tọa đàm “Phổ biến kiến thức về thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm”

  Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, giúp nâng cao lợi ích của các thành phần tham gia chuỗi giá trị, đặc biệt đối với người nông dân. Tọa đàm “Phổ biến kiến thức về thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn tại tỉnh Đắk Lắk" diễn ra vào ngày 02 tháng 10 năm 2020 tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.

 • Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản thăm và tặng quà trung thu tại buôn kết nghĩaTrung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản thăm và tặng quà trung thu tại buôn kết nghĩa

  Chiều ngày 29/9/2020, đại diện Ban Giám Đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản đã đến thăm và tặng quà cho buôn kết nghĩa với đơn vị là buôn Kmrông B, xã Ea Tu, Thành phố Buôn Ma Thuột nhân dịp Tết Trung thu 2020 sắp đến.