• Tìm chúng tôi trên

Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tổ chức Đại hội Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020-2022

28/02/2020 09:20:08 GMT+7

Ngày 25/2/2020, tại hội trường Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản đã tổ chức Đại hội chi bộ khóa II, 2020-2022.Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch 01-KH/ĐUK ngày 18/11/2019 của Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về đại hội chi bộ, đảng bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU ngày 09/01/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn một số nội dung về việc tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; Căn cứ Công văn số 121-CV/ĐUSNN ngày 22/11/2019 của Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022, Đảng ủy Sở Nông Nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi bộ Trung tâm Khuyến nông- Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ và tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.Đại hội chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và bầu cấp ủy Chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Chi bộ Trung tâm Khuyến nông- Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản có 29 đảng viên, trong đó: 26 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị. Tại Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ và kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020; phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2022 của chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện: Các báo cáo đã nêu bật được những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020, về công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; trong lãnh đạo hoạt động của chi bộ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, viên chức của Trung tâm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn của đơn vị; lãnh đạo về thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh.Chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với đặc thù của đơn vị. Đảng viên trong chi bộ phát huy tốt vai trò gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công.Cùng với tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, cấp ủy chi bộ và Đảng viên nghiêm túc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên như: Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 03, 05 của bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Chi bộ cũng chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xem xét, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nêu cao đạo đức nghề nghiệp.Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã kết nạp 6 đảng viên, vượt so với chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra.

Đồng chí Ngô Nhân – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm thông qua báo cáo

Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ Trung tâm đã lãnh đạo các hoạt động của chi bộ và các tổ chức đoàn thể đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo của chi bộ cũng đã nêu bật được vai trò trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ ra những khiếm khuyết để tiếp tục tự hoàn thiện, phấn đấu đạt với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Đại hội cũng tham khảo, nghiên cứu và góp ý đối với Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 qua từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện.

Đảng viên bỏ phiếu bầu cử Cấp ủy chi bộ khóa mới

Trên tinh thần tập trung dân chủ, công tâm, khách quan và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào cấp ủy Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2022; tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư, Phó bí thư Chi bộ tại Đại hội. Đồng chí Ngô Nhân – Giám đốc Trung tâm tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ. Đại hội cũng đã bầu 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN & PTNT phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên Chi bộ Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng chí yêu cầu sau đại hội, chi ủy, chi bộ cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc và kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp có hiệu quả, Trung tâm cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, tư duy của người lao động về phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Đồng chí Ngô Nhân – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu bế mạc đại hội

Kết thúc Đại hội, đồng chí Ngô Nhân - Bí thư Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản hứa sẽ quyết tâm phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã được 100% đảng viên tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Một số hình ảnh Đại hội:

Đảng ủy Sở NN & PTNT tặng hoa chúc mừng đại hội

Quang cảnh đại hội

Đ/c Nguyễn Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN & PTNT phát biểu tại đại hội

Tham luận tại đại hội

Tổ bầu cử thông qua kết quả bầu cử

Cấp ủy Chi bộ mới và đoàn đại biểu tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ Sở NN & PTNT ra mắt đại hội

Phan Vũ - TTKN

TIN NỔI BẬT

 • ĐÀO TẠO TRUYỀN THÔNG NGUY CƠ LIÊN NGÀNHĐÀO TẠO TRUYỀN THÔNG NGUY CƠ LIÊN NGÀNH

  Vừa qua, tại Thành phố Huế, FAO phối hợp với Cục Thú y tổ chức khóa “Đào tạo truyền thông nguy cơ” cho các cán bộ truyền thông đến từ Cục thú y, Chi cục thú y/Chăn nuôi và thú y thuộc vùng III, vùng V; Chi cục Kiểm lâm và Trung tâm Khuyến nông các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng

 • Phát triển nhân rộng mô hình liên kết sản xuất lúa gạo lứt đen hướng hữu cơ tại Buôn Ma Thuột, tại sao không?Phát triển nhân rộng mô hình liên kết sản xuất lúa gạo lứt đen hướng hữu cơ tại Buôn Ma Thuột, tại sao không?

  Vụ hè thu 2020, trạm Khuyến nông thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục liên kết với Công ty TNHH TMDV thực phẩm sạch BMT cùng nông dân, tổ chức hỗ trợ, đầu tư, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm lúa cho 4 hộ mô hình sản xuất giống lúa gạo lứt đen với diện tích 0,8 ha theo hướng hữu cơ tại xã Hòa Xuân và Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, với năng suất đạt bình quân đạt 6,5 tấn/ha, ước tính thu nhập tăng so với sản xuất lúa từ 15 – 20 triệu/ha. Đây là mô hình sản xuất giống lúa gạo lứt đen Phúc Thọ được nhân rộng sau khi sản xuất thí điểm thành công giống lúa gạo lứt đen tại Buôn Ma Thuột vụ đông xuân 2019-2020.

 • Đắk Lắk: Mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học – thêm lựa chọn để phát triển kinh tế ở các vùng khó khănĐắk Lắk: Mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học – thêm lựa chọn để phát triển kinh tế ở các vùng khó khăn

  Năm 2020, Trung tâm Khuyến nông – giống cây trồng vật nuôi và thủy sản tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Ea Sup và Krông Pắk triển khai mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học có quy mô 1.600 con với 5 hộ tham gia trên địa bàn huyện Ea Sup và Krông Pắk

 • Đắk Lắk: Thả cá bổ sung và phát triển nguồn lợi Thủy sảnĐắk Lắk: Thả cá bổ sung và phát triển nguồn lợi Thủy sản

  Thực hiện Kế hoạch 5241/KH-UBDN ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh, trong 03 năm liên tục từ năm 2018 đến nay Chi Cục Thủy sản tỉnh Đắk Lắk đã duy trì việc thả cá bổ sung nguồn lợi tại các lưu vực sông, hồ chứa trên các địa phương trong tỉnh. Riêng năm 2020, Chi Cục Thủy sản đã thả 50.000 con giống các loại bao gồm: Trắm cỏ, Chép, Mè và Cá Lăng đuôi đỏ. Việc thả cá bổ sung nguồn lợi được diễn ra từ ngày 21/9/2020 đến ngày 30/9/2020 tại các huyện Lăk, Krông Ana, Buôn Đôn, EaKar và EaHleo.

 • Tọa đàm “Phổ biến kiến thức về thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm” Tọa đàm “Phổ biến kiến thức về thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm”

  Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, giúp nâng cao lợi ích của các thành phần tham gia chuỗi giá trị, đặc biệt đối với người nông dân. Tọa đàm “Phổ biến kiến thức về thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn tại tỉnh Đắk Lắk" diễn ra vào ngày 02 tháng 10 năm 2020 tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.

 • Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản thăm và tặng quà trung thu tại buôn kết nghĩaTrung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản thăm và tặng quà trung thu tại buôn kết nghĩa

  Chiều ngày 29/9/2020, đại diện Ban Giám Đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản đã đến thăm và tặng quà cho buôn kết nghĩa với đơn vị là buôn Kmrông B, xã Ea Tu, Thành phố Buôn Ma Thuột nhân dịp Tết Trung thu 2020 sắp đến.