• Tìm chúng tôi trên

Trung tâm khuyến nông Đắk Lắk duy trì tốt việc tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn đơn vị

20/05/2019 15:36:14 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 13/3/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và công văn số 822/SNN-VP ngày 26/03/2019 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940-2020) và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2020); Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019).

 Chi bộ Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk phối hợp với chính quyền đơn vị và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị “Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940-2020) và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2020); Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019” và triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 đến toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức trong toàn đơn vị.

Tại buổi sinh hoạt chính trị, đồng chí Ngô Nhân – Bí thư chi bộ - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông trên cơ sở tiếp thu, lĩnh hội, nghiên cứu nội dung chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2019 đã phổ biến nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” đến toàn thể cán bộ, viên chức.

Đồng chí Ngô Nhân (Bí thư chi bộ - Giám đốc Trung tâm) phổ biến chuyên đề

Sau khi kết thúc nội dung chuyên đề, đại diện cấp ủy chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã thông qua kế hoạch thực hiện Chỉ thị chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 để toàn thể cán bộ, viên chức nắm bắt và thực hiện.

Trong khuôn khổ buổi sinh hoạt chính trị, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cấp ủy chi bộ Trung tâm khuyến nông, đại diện Ban chấp hành Công đoàn đã phổ biến Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và phát động phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn đơn vị nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị năm 2019.

Hoạt động sinh hoạt chính trị được cấp ủy chi bộ đơn vị xác định là việc làm cần duy trì thường xuyên thông qua đó việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được liên tục và có chiều sâu, đồng thời nhanh chóng kịp thời nắm bắt và giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, viên chức trong toàn đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Hoàng Liên

 

 

TIN NỔI BẬT