• Tìm chúng tôi trên

Khuyến nông Đắk Lắk tổng kết phong trào thi đua nhân dịp Kỷ niệm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước

20/07/2018 08:29:59 GMT+7

Kỷ niệm 70 năm Ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/06/1948-11/06/2018) và theo kế hoạch số 12-KH/CBKN ngày 06/4/2018 của chi bộ Trung tâm Khuyến nông, cấp ủy Chi bộ đã phối hợp với chính quyền, tổ chức Công đoàn tổ chức buổi sinh hoạt tuyên truyền Ngày truyền thống Thi đua yêu nước và tổng kết phong trào thi đua trong toàn đơn vị.

Căn cứ kế hoạch số 1457/KH-UBND  ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về Tổ chức hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/06/1948-11/06/2018) và theo  kế hoạch số 12-KH/CBKN ngày 06/4/2018 của chi bộ Trung tâm Khuyến nông, cấp ủy Chi bộ đã phối hợp với chính quyền, tổ chức Công đoàn tổ chức buổi sinh hoạt tuyên truyền Ngày truyền thống Thi đua yêu nước và tổng kết phong trào thi đua trong toàn đơn vị.

Đồng chí Ngô Nhân – Bí thư chi bộ tuyên 

truyền Kỉ niệm 70 năm Ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước,  tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của đơn vị.  Phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đơn vị nhất là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị đến cán bộ, viên chức, đoàn viên về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay, thực sự coi công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước là đông lực, biện pháp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Lãnh đạo Trung tâm đã quán triệt cán bộ, viên chức nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao; chỉ đạo Trạm khuyến nông các huyện, thành phố, thị xã triển khai kế hoạch khuyến nông 2018; kiểm tra, theo dõi, hoàn thành kế hoạch khuyến nông vụ Đông xuân 2017-2018; tập trung giải quyết những vấn đề những nhiệm vụ cấp bách, cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu chương trình kế hoạch của đơn vị đề ra trong 6 tháng đầu năm:

Với các phong trào thi đua: “lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  “Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị năm 2018”; Phong trào người CBVC “Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu”, phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà, gia đình văn hóa ấm no hạnh phúc”; phong trào Xanh-Sạch – Đẹp, cơ quan văn hóa đã tạo được kết quả chuyển biến về nhận thức trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm từng đồng chí trong cấp ủy về việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động trong chi bộ, cơ quan, đơn vị và đặc biệt đối với với đảng viên, viên chức đã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện hoàn thành tốt nội dung Nghị quyết của Chi bộ và nhiệm vụ chính trị công tác chuyên môn của đơn vị.

Biểu dương những tập thể và cá nhân đã có những thành tích

xuất sắc trong phong trào thi đua ái quốc

Phong trào thi đua yêu nước là dịp để đơn vị điểm lại những công việc đã làm trong thời gian qua và biểu dương, tuyên dương những tập thể và cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ái quốc, nhằm đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới; để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, động viên ý chí quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ viên chức nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hoàng Liên

 

 

 

TIN NỔI BẬT

AL
AR